disclaimer

Verantwoording / aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AppeltjeZ wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.
 

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar internetsites en/of informatiebronnen van andere organisaties en instellingen. AppeltjeZ is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.


De gehele inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, foto's, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke – voorafgaande – schriftelijke toestemming van AppeltjeZ.

© 2015 Alle rechten voorbehouden.