voorwaarden

Op alle opdrachten aan ons, op al onze investeringsvoorstellen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van AppeltjeZ, zoals gedeponeerd bij de KvK Brabant onder nummer 17170657.

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden.